Deelname actie 

1. Deelname aan de actie is kosteloos. 
2. Deelname vindt plaats wanneer je op de Autobedrijf van der Heide social media kanalen de gevraagde stappen hebt ondernomen. 
3. Eenmalige deelname per persoon. 
4. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 
5. Medewerkers van Autobedrijf van der Heide zijn uitgesloten van deelname aan de actie. 
6. De looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in een social media bericht of op deze pagina. 

7. Autobedrijf van der Heide is ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

8. Autobedrijf van der Heide is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

9. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

10. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 

 

Persoonsgegevens 

1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven. 
2. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.